Thomas Lupton Catherine Lupton Elizabeth Lupton Thomas Lupton Mary Lupton George Joseph Lupton Lawrence Lupton Esther Lupton Joseph B. Lupton Catherine Vose Mini tree diagram

Edward Lupton

1922 -

Life History

1922

Born.