Thomas Lupton Catherine Lupton Elizabeth Lupton Thomas Lupton Mary Lupton George Joseph Lupton Lawrence Lupton Edward Lupton Joseph B. Lupton Catherine Vose Mini tree diagram

Esther Lupton

1917 -

Life History

1917

Born.