Thomas Lupton Catherine Lupton Thomas Lupton Mary Lupton George Joseph Lupton Lawrence Lupton Esther Lupton Edward Lupton Joseph B. Lupton Catherine Vose Mini tree diagram

Elizabeth Lupton

1908 -

Life History

1908

Born.