Wolphert Jacob Beeldsnijder Matroos Majorin Elizabeth Bijval Castor Jacob Matroos Elizabeth Bijval Mini tree diagram

Pollux Ernst Matroos

also known as Ernst Beeldsnijder Matroos

27th Oct 1779 -

Life History

27th Oct 1779

Born in Suriname

Notes

In the Surinam Census in 1811

Ernst is 32 years old. It looks like he has a son named Wolfert Jacob Matroos.

census_1811_E_Matroos_sm.jpg

In the 'Surinaamse Courant' 1838 Surinamse_Courant_1838

Something to do with the administration of the 'La Singularité' plantation.

Any Dutch speaker reading this: If you can provide a rough translation, please contact me.

The following is taken from Martha Tjoe Nij's paper.
The Google translation suggests that it is about Ernst Matroos being the heir of his Mother Betje van Beeldsnijder who lived in the Joden (Jews) Breedestraat in Paramaribo (in La C nr 44.)

"Ernst Matroos was erfgenaam van zijn Moeder Betje van Beeldsnijder die tot haar dood aan de Joden Breedestraat in Paramaribo woonde op La C nr 44."

"(25937) De Exploiteur bij het Geregtshof te Suriname, zal op Vrijdag den 2den Julij 1841, des voormiddags om half negen uren, ten overstan van Heeren Gecommitteerde Raden uit gemeld Gereftshof, publiek bij Executie andermaal verkoopen; Het HUIS, staande op het vererfpacht Erf, gelegen aan de Joden Bredestraat, La. C.Nr 44 Nieuwe Wijk; aankomende E. MATROOS, als mede Erfgenaam van den Boedel wijle BETJE van BEELDSNIJDER.
Paramaribo, den 29 Junij 1841
R.GOLLENSTEDE,
Exploiteur
"